/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

เตรียมใจ เตรียมจิตก่อนภัยพิบัติครั้งใหญ่เตรียมใจ เตรียมจิตก่อนภัยพิบัติครั้งใหญ่

การเตือน คือการให้สติ เป็นการยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

แต่การเสพข่าวสาร และการจำแนกข้อมูล จำเป็นที่ต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคล

ตอนนี้มีข่าวสารที่จะเตือนเพิ่มขึ้นมาจากหลายแหล่งมากจนกระทั่งหลายคน อาจสับสนบ้าง ตื่นกลัวบ้าง

ขอเน้นย้ำเช่นเดิม ว่าให้เรา สาวไปหาเหตุ ว่าทำไมจึงเกิดภัยพิบัติ

และเราจะพบทางรอดจากภัยพิบัติ

เมื่อเขาต้องการล้างคนชั่ว คนอกุศลออกไปจากโลก
เราก็พึงปฏิบัติจิตรักษาใจเราให้ เป็นกุศล ผ่องใส

การเตรียมจิตสำคัญที่สุด

จิตเมตตา จิตผ่องใส จิตมั่นคงในพระรัตนไตร จิตแนบในพระนิพพาน

สำหรับ คนที่ยังไม่ตื่นจากภายในก้าวเข้าสู่ทางแห่งธรรม แห่งกุศล มีเวลาอีก สองเดือนเท่านั้น คือไม่เกิน มีนาคมปีนี้

คนที่เข้ามาทีหลังแต่หากมีกุศลก็จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป้นประสบการณ์ที่พบเจอจริงๆจากการสอนสมาธิ ก้าวหน้าของเก่ากลับมากันเร็วมาก

ส่วนคนที่ไม่เข้าสู่ทางบุญทางกุศล ด้วยวิบากมาขวาง ก็คงไม่อาจรอดได้ แม้จะเตรียมวัตถุข้าวของมากมายเพียงใดก็ตาม

ขอย้ำว่าการเตรียมจิตสำคัญที่สุด

และสำหรับท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ขอให้ เร่งทำจิตให้ผ่องใส ละ เลิก สนใจจริยาผู้อื่น การเพ่งโทษ ตำหนิ ติเตียนผู้ใด ให้ใจตนเองมีตำหนิ เศร้าหมองอกุศล

สิ่งใดที่นอกจากแนวทางแห่งสัมมาทิฐิก็ขอจง ระมัดระวังให้มาก อย่าได้เขวไป

ชาวธรรมที่จะรอดได้ ก็เหตุแห่งกุศล พอเหมาะพอเจาะที่เราไปทำบุญ ไปปฏิบัติธรรมพอดี จึงรอดไปด้วยธรรมจัดสรร

ช่วงเดือนนี้ไปจนถึง เมษายน หากมีโอกาสไปทำบุญ จงเดินทางไป กับกัลยาณมิตร

ถึงเวลาคนดีจะมารวมกลุ่ม แยกไปจากคนชั่ว
คนชั่วใจบาปอกุศลก็จะมารวมกัน ภัยพิบัติก็จะมาล้างอย่างไม่ทันรู้ตัว

วาระนี้ท่านให้เจริญอุเบกขา กำหนดปลงพิจารณาในกรรมของโลก ช่วยตามวาระแห่งกุศล

ท่านผู้ได้อภิญญา เด็กอภิญญาที่เชียงใหม่ ได้เล่าให้ฟังว่า พระท่านยังไม่ให้ใช้อภิญญา เพราะ เราไม่อาจไปช่วย ผู้ที่มีกรรมจะถูกล้างไปได้ เพราะเป็นการละเมิดกฏของกรรม ทำให้กระแสกรรมเปลี่ยนแปลงไป ต้องเคารพกฏของกรรม

พระเถระผู้ทรงอภิญญาท่านก็เมตตา สอนให้ รักษาจิตใจเราให้ผ่องใสเอาไว้หน้าที่เราทุกคนขณะนี้คือ รักษาจิตให้ผ่องใสในทุกลมหายใจ ให้กุศลเป็นเครื่องคุ้มครอง สวดมนต์ก็จงกำหนดว่าเราเข้าเฝ้าเคารพในพระพุทธเจ้า ก่อนนอนก็จงรำลึกในอารมณ์พระนิพพาน

เวลามีค่า เวลามีน้อย อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปด้วยอกุศล จงรักษาใจเราให้เป็นกุศลผ่องใส ให้บุญหล่อเลี้ยงใจ

มีนาคม ต่อ เมษายน ให้ทำบุญกันให้มากๆเอาไว้


 หมายเหตุ  ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก borad palungjit.com โดย คุณ Kananun

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง