/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บันทึกโองการแห่งฟ้า และพระโอวาทจากพระแม่องค์ธรรม ถึงลูกๆทุกคน

ศิลาจารึกโบราณ 700 ปี บันทึกโองการแห่งฟ้า และพระโอวาทจากพระแม่องค์ธรรมถึงลูกๆทุกคน

ปลายวาระ ๓ มหัตภัยใหญ่
บัญชาเปิดประตูฟ้า
ถ่ายทอดวิถีธรรมสู่ครัวเรือน
เร่งตามหาผู้มีบุญ
กลับคืนเบื้องบน"

หลักฐานโองการสวรรค์ จากศิลาจารึกโบราณของพระเจ้าอโศกมหาราช บันทึกไว้มีอายุกว่า 700 ปี จารึกเป็นตัวอักษรจีน ต้องอ่านจากด้านในสุด วนตามเข็มนาฬิกา(คล้ายก้นหอย) กล่าวถึงโองการสวรรค์กำหนดฟ้า...กาลนี้ยุคขาวได้เข้าเกณฑ์กำหนด จึงบัญชาให้พระศรีอารีย์ปกครองธรรมกาล กงฉันรับงานแพร่ธรรม ร่วมกันเก็บงานในขั้นสุดท้าย กอบกู้สามโลก- ช่วยสัตว์โลกได้พ้นจากวายุ อัคคีภัย
- รวบรวมศาสตร์ทั้งหลายให้คืนสู่หลักธรรมเดียวกัน
- ชุมนุมทุกลัทธินิกายศาสตร์ บรรจบพบกันในยุคสาม

เหล่าพุทธสิ่งศักดิ์ ลงจากแดนพุทธภูมิ มาหนุนช่วยธรรมะ ธรรมกาลยุคขาว ลงจะมาพร้อมภัยพิบัติ เป็นการเก็บงานครั้งสุดท้าย 60,000 ปี มีครั้งเดียว สายทองของธรรมะจะแผ่ปกคลุมอย่างกว้างขวาง ลงสู่ครัวเรือนและสามารถบรรลุธรรมได้ในแบบ"ฆราวาส"หมายถึงการไม่ต้องละทิ้งครอบครัว สามารถดูแลพ่อแม่ได้ เพื่อให้โอกาสมนุษย์ได้ ตื่นรู้ในธรรม ความเที่ยง มีความสว่างใสบริสุทธิ์ ซึ่งมีในตน และกลับคืนสู่ต้นกำเนิดได้ โดยการบำเพ็ญทั้งภายในและภายนอกให้เกิดสติปัญญาและไม่ก่อกรรมเพิ่ม หรือเรียกว่าการ "บำเพ็ญกึ่งปุถุชนกึ่งอริยะ" (เหมือนการมาปูพื้นฐานเตรียมงานไว้ก่อนที่พระศรีอารีย์จะลงมารับหน้าที่บนโลกมนุษย์(ครองธรรมกาล) หลังจากผ่านช่วงเวลา 60,000 ปี มาแล้ว ตอนนี้ล่วงเลยมาแล้ว 700-800 ปี

(ช่วงเวลานี้ตรงกับ อาจารย์ปริญญา ตันสกุล พอดีครับ คือ 60,800 ปี )

1.ธรรมกาลยุคเขียว (อมิตพุทธ)ใช้สัญญลักษณ์"ใบบัวสีเขียว"โดยมีพระพุทธทีปังกร-->ธรรมะถ่ายทอดรุ่งเรืองอยู่ในกลุ่มพระราชา,กษัตริย์ เรียกว่าเป็น "เวลาแห่งความรุ่งเรืองของพุทธจิต"ได้พุทธบุตรสองร้อยล้าน พ้นเวียนว่ายได้ นิพพาน

2.ธรรมกาลยุคเแดง ใช้สัญญลักษณ์"ดอกบัว"โดยมีพระศากยมุนีพุทธเจ้า-->ธรรมะถ่ายทอดรุ่งเรืองอยู่ในกลุ่มนักบวช เรียกว่าเป็น "ความเบ่งบานของพุทธจิต" ได้ฉุดช่วยพุทธบุตรได้อีก สองร้อยล้าน กลับคืนนิพพาน 3,000-5,000 ปี

3.ธรรมกาลยุคขาว ใช้สัญญลักษณ์ "รากบัวสีขาว"โดยมีพระศากยมุนีศรีอารยเมไตรย จิตแห่งเมตตาที่เปี่ยมด้วยความรัก ธรรมะถ่ายทอดรุ่งเรืองอยู่ในกลุ่ม ฆราวาส เรียกว่าเป็น "เวลาแห่งการเก็บเกี่ยวพุทธจิต" 10,800 ปี ยังคงเหลือ เก้าพันสองร้อยล้าน ยังหลงทะเลทุกข์ สายธรรมจะปรกโปรดอย่างกว้างขวางสู่สามัญชนทั่วไป

(ก่อนหน้านั้นมีพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ลงมาดูแลโลก และอีก 3 องค์หลังลงมาเก็บงานขั้นสุดท้ายบนโลกมนุษย์..)

ยุคนี้ถือเป็นยุคขาว แต่เป็นยุคที่ยังไม่เต็มที่หรือพร้อมสมบูรณ์ เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างยุคแดงกับยุคขาว (เนื่องจากผ่านรอบ 60,000 ปีมาแล้ว) ยุคนี้เป็นเวลาแห่งการแยกขาวออกจากดำ มีการสะสางเกิดเภทภัยมากมายไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาท หรือคิดว่าผลกรรมมีน้อย ต้องเร่งรีบบำเพ็ญสร้างกุศลกันให้มากขึ้น

"อนุตรธรรม" มิใช่ศาสนาหรือลัทธิศาสตร์ใดๆ แต่เป็นสัจธรรมของฟ้าดิน เป็นธรรมชาติอันเที่ยงแท้ เป็นหลักหรือรากฐานของทุกชีวิต เพื่อการบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นได้โดยตรง หรืออย่างน้อยก็มิให้จิตใจหลงใหลเสื่อมทรามลง

ในวงการธรรมะ เรื่องราวหลักฐานเหล่านี้มีมากมาย ได้รวบรวมไว้เพืยงส่วยน้อยนิด เพียงเพื่อให้เป็นเครื่องสะกิด ให้ท่านทั้งหลายได้ตื่นใจเร่งบำเพ็ญ และมีปณิธานแห่งนิพพาพกันมากขึ้นครับ...

ขอน้อมกราบอัญเชิญพระโอวาท ที่มาเกี่ยวกับกาลนี้เพื่อส่งเสริมแก่กัน...
พระอนุตตรธรรมมารดาเจ้าสิบบัญญัติ ประทานเมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส๊ง ตรงกับวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2484

ข้อความดั้งเดิมในภาษาจีน พระอนุตรธรรมมารดา ได้โปรดประธานเป็นพระอักษร ให้ปรากฎขึ้นในกระบะทราย ณ พุทธสถาน จิงอี
"พระอนุตรธรรมมารดา" หมายถึงธรรมอุทร หรืออุทรธรรมแห่งพระผู้สร้าง อนุครธรรมเจ้า พระองค์ธรรมชาติ พระแม่องค์ธรรม ฯลฯ

3 ความคิดเห็น:

  1. ขอเอาไปกระจายต่อนะคะ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2557 10:16

    ขอขอบพระคุณท่าน ที่ให้ความกระจ่างแจ้ง ตอนนี้นู๋อายุ 23 นู๋ก้อคิดว่ายังช้ายุ่ที่เข้ามาศึกษาธรรมะ แต่ก้อจะทำดี ศึกษาไปเรื่อยๆ จนเข้าใจ รับรู้ ปฏิบัติ อย่างแน่วแน่ ค่ะ และจะนำความรู้ที่ได้อ่านไปเผยแพร่ ช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้หลุดพ้นจากความหลง ต่างๆ ค่ะ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง