/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คุยกันก่อนวัตถุประสงค์ของการจัดทำบล็อกนี้ขึ้นมา ก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งบทความเหล่านี้ผู้จัดทำบล็อกมิได้เขียนขึ้นเอง แต่เป็นบทความที่ผู้จัดทำได้ทำการคัดลอก จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากทางอีเมลล์ ทางเว็ปบรอด และจากทางเว็ปไซค์ต่างๆ เพื่อที่จะนำมารวบรวมและเผยแพร่ ให้สำหรับที่สนใจ และอยากที่จะรู้ ได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะเกิดต่อไปในอนาคต มิได้ทำขึ้นเพื่อที่จะมาโน้มน้าว ชวนเชื่อ หรือให้งมงาย เกี่ยวกับบทความเหล่านี้ ขอให้ท่านผู้ที่ได้เข้ามาอ่านบทความเหล่านี้ จงโปรดใช้วิจารณาญานในการอ่าน และพิจารณาตามความเป็นจริง

สุดท้ายนี้ ถ้าผู้จัดทำหรือว่าบทความในบล็อกนี้มีเนื้อหาได้ไปเกี่ยวข้อง หรือว่าพาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหาย หรือมิควร ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทางผู้จัดทำต้องขอโทษและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


เตือนภัยพิบัติโลก

"กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"


1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง