/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพโลกจากดาวถ่วงดุล (เนบิรุ)

องค์ความรู้ ของ พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2555 นั้น มีรายละเอียดแทบทุกอย่างเหมือนกับความรู้ที่ปรากฏอยู่ในกระทู้ของคุณลุงคน เชียงใหม่ ในเว็บพลังจิต (เว็บบอร์ด พลังจิต ดอทคอม)

ซึ่ง ให้ข้อมูลโดย “คุณวิกรม หลานของพระคุณลุง” และหลายท่านคงพร้อมที่จะเชื่อ เพื่อรักษาชีวิตของตนเองและครอบครัว ฉะนั้น หากมีความเชื่อแล้วควรเจาะลึกลงไปในหลายๆ รายละเอียด หาข้อมูล เหตุ และผล ของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลาย ของแต่ละเหตุการณ์อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ

องค์ ความรู้ของ พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ได้กล่าวถึงมหันตภัยโลกครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ว่า เป็นปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดา เมื่อเวียนมาครบรอบ 13,000 ปี นั่นหมายความว่าเมื่อกาลเวลาผ่านไปประมาณ 13,000 ปี โลกเราจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกายภาพใหม่กันอีกครั้ง

และ เป็นเช่นนี้เสมอ ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ประหลาด และจำเพาะจะต้องเกิดขึ้นในยุคนี้เท่านั้น มหันตภัยที่จะเกิดขึ้นเปรียบเหมือนกับการรื้อบ้านหลังเก่าทิ้ง เพราะใช้อยู่อาศัยมานาน จนเสา พื้น ฝ้า เพดาน หลังคา ผุ รั่ว เกินความสามารถที่จะซ่อมแซมให้ดีได้ดังเดิม การรื้อและสร้างใหม่จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

"สาส์นเตือนภัย" จากเพื่อนชาวน้ำ

0 ความคิดเห็น

จาก Crop Circle ข้างต้นในเยอรมัน เมื่อปี 2008 ชาวน้ำใน 4th และ 5th Density ได้กรุณามาส่งข่าวอนาคตเกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลก ที่ดาวหาง Planet X ซึ่งกำลังโคจรใกล้เข้ามา และได้เลื้อยมาอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ บังเส้นแรงสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ เกิดถ้วยเอ๊ดดี้ขนาด ใหญ่ (ก้ามปูยักษ์) และเมื่อเดือน ธันวาคม 2010 โลก ดาวศุกร์ และดาวคู่แฝดโลก ได้โคจร ลงไปในถ้วยนี้ และไม่สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่อไปได้ จนกว่าจะพ้นออกมาจากคีมยักษ์ของ PX ที่ส่งสนามแม่เหล็กของตนบีบลงมาที่ดาวทั้ง 3 ดวงในถ้วยเอ๊ดดี้เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา

กราฟิค ของชาวน้ำ บ่งบอกล่วงหน้าว่า จะเกิดเหตุรุนแรงโลกย้ายขั้ว ที่ตรงกับปลาย Trimester ที่ 2 เดือนสิงหาคม ซึ่งพยากรณ์ล่วงหน้าของคุณ Zeta กล่าวไว้ว่า โลกย้ายขั้วจะเกิดขึ้นก่อน 21 ธ.ค. 2012 เกิดขึ้นในปลาย Trimester ใด Trimester หนึ่ง

Trimester ที่ 2 เป็นช่วงที่สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์รุนแรงกว่า Trimester อื่นๆอีก 2 ช่วง ปัจจุบัน ( 14 ก.ย. 2554) ล่วงเลยเวลาของเดือนสิงหาคม ที่โลกได้รับพลังงานสนามแม่เหล็กที่รุนแรงจากดวงอาทิตย์ และจาก PX ผสมกันไปแล้ว

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง