/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

นี่คือ ๕๔ ข้อ กรรมชั่ว..ที่ผู้ใดประพฤติจะต้องถูกเก็บกวาดให้เรียบ
ในเวลานั้น...บรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายได้กราบทูลวิงวอน...แม้องค์พระโพธิ สัตว์กวนอิมแห่งทะเลทักษิณถึงกับพระ วรกายทรุดหมอบลงกับพื้นพระบรมวิมาน... ทรงพร่ำทูลขอให้โปรดกรุณาแก่ชาวโลกซ้ำเป็นหลายครั้งว่า...

" ผู้ชั่วร้ายสมควรดับ... ผู้ดีงามควรคัดออก ๆๆ "...

องค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงทรงมีพระบัญชาชี้ขาดว่า...

" ดีชั่ว สองฝ่ายแยกกัน !...
ให้สงครามเจาะจงเลือกที่เกิด !...
ให้โรคระบาดเจาะจงเลือกคนเป็น !...

และให้จอมเทพพิทักษ์ธรรมจงรับราชโองการกวาดล้างมนุษย์ที่กระทำความชั่วร้าย ดังต่อไปนี้...

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

สาส์นจากสมเด็จพรหมนเรศวร เกี่ยวกับภัยพิบัติ


ขอขอบคุณภาพจาก http://student.nu.ac.th


เจริญพร มนุษย์บุญทั้งหลาย

ณ กาลนี้ ประเทศนี้จะเกิดภัย จะเกิดสิ่งที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำของบรรพบุรุษของเรา และการกระทำของมนุษย์ทั้งหลาย ในกาลเวลาที่จะมาถึง เมื่อนางสงกรานต์ได้เชิญ ผลัดเปลี่ยนเวรเชิญเศียรกบิลพรหม หลังครานั้นไม่กี่เวลา จะเกิดเหตุการณ์ในแผ่นดินนี้

ขอให้เจ้าทั้งหลายมีจิตใจ บอกกัลยาณมิตร คนสนิทที่มีศีลธรรม ให้นำทางแก่ญาติพี่น้องและผู้สนิททั้งหลายสู่ทางธรรมและปฏิบัติธรรม การปฏิบัติที่ได้ดีที่สุด คือ การปฏิบัติที่จิตของเรา การพัฒนาที่จิตของเรา การหยุดภัยพิบัติ และการดับภัยพิบัติที่ง่ายที่สุด คือ หยุดและดับที่จิตของเรา บัดกาลนี้ ได้มีดำรัสโองการมา ให้ทำพิธีหล่อรูปขององค์อินทราธิราช เพื่อไปประจำในทิศสำคัญของประเทศแผ่นดินนี้ เพื่อมิให้เกิดภัยพิบัติ ที่เกิดความเลวร้ายให้น้อยที่สุด ให้มันเกิดให้น้อยที่สุด แต่หยุดให้มันเกิดไม่ได้!!

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง