/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานที่หลบภัยพิบัติ ตามพยากรณ์

โหรเมืองหน้าด่าน

จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปประสบกับสถานที่ๆเคยไป และจากการเข้าญาณ ได้พบสถานที่ อันปลอดภัยจากภัยพิบัติ อันมีรัศมีพุทธะธรรมไพศาล สถานที่นั้นอาจจะเคยเกิดภัย อยู่ในประเทศมีภัย แต่สามารถช่วยได้ในขณะมีภัย (โปรดพิจารณาด้วยหลัก10 ของพระพุทธเจ้า)

1.วัดฝอกวงซาน ไต้หวัน ข้าพเจ้าเห็นพระยูไลมีแสงอันอำไพมิประมาณ ผู้เข้าถึงในพระยูไลบริเวณรอบภาวนานาม ย่อมพ้นภัย ในขณะน้ำท่วม ฟ้าผ่า

2.วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ เห็นว่ามีภัยมหาศาล แต่พอเกิดภัยอันใหญ่หลวง พระธาตุจะปรากฎอภินิหารนำพา

3.บุโรพุทโธ อินโดนิเซีย จากที่เห็นนิมิต จะเห็นพระพุทธะที่สถิต ณ มหาวิหารแห่งนั้น เกิดแสงศักดิ์สิทธิ์ ทั่วบริเวณ ทั่วเขตปฐพีธรณี มนุษย์ผู้แสวงบุญจักพ้นภัย จักมีฤทธิ์ จักเห็นสิ่งนี้โดยอัศจรรย์

4.ไดโงะฮนซน แห่งวิหารธรรม ญี่ปุ่น จักเกิดแผ่นดินสั่นไหวทั่วเขต ผู้ศรัทธาจะเห็นไดโงะฮนซนเผยธาตุธรรม แสงเรืองรองแห่ง สัทธรรมปุณฑรีกสูตร

5.พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู่ถั่วซาน จีน จักบังเกิดโพธิสัตว์สำแดงอภินิหารคุ้มครอง ผู้มา นับได้มิถ้วนเลย

6.สถานที่ประสูติ แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สวนลุมพินีวัน อินเดีย
จักเกิดแผ่นดินไหวไปทั่ว ขอระลึกถึงพระพุทธเจ้า ย่อมดับภัยได้ทั้งหมด

7.ต้นมหาโพธิ์ ศรีลังกา จักเกิดอภินิหารพุทธะสารีริกธาตุทั่วแดนจะมารวมกัน ผู้ศรัทธา ปฏิบัติย่อมได้รับการคุ้มครอง

(กรุณาพิจารณาตามธรรม)หมายเหตุ: บทความเหล่านี้ ทางผู้จัดทำบล็อกมิได้ทำการเขียนบทความขึ้นมาเอง เพียงแต่ได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้ มานำเสนอแก่ท่านผู้ที่สนใจ ใคร่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติโลก ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคตกาล ขอได้โปรดใช้วิจารญาณในการอ่าน


เตือนภัยพิบัติ

"กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง