/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รวมภาพวิดีโอ น้ำท่วมปี 54

       วันนี้ผมได้รวบรวมภาพวีดีโอ ภัยน้ำท่วมปี 54 มาให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ตามบล็อกเตือนภัยพิบัติโลก
ได้เห็นสถานการณ์ของภัยพับิติที่เกิดจากภัยน้ำท่วมของปีนี้ ซึ่งถือว่าหนักกว่าหลายๆ ปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้เราทุกๆ คน ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเราก็ต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบ้ติต่างๆ ให้พร้อม ก่อนที่ภัยพิบัติเหล่านั้น จะมาถึงตัวเราโดยที่เรามิทันได้ตั้งตัวเฉกเช่นปีนี้ เราคงต้องนำเอาบทเรียนของปีนี้ มาคิดหรือพินิจดูว่า เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ถึงจะสามารถผ่านพ้นภัยพิบัติเหล่านี้ไปได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง