/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

อะไรเป็นสัญญาณก่อนเกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรง


karan20 สมาชิก

ใน ปี 2553 ผู้เขียนได้พบหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า สัญลักษณ์อาร์เธอร์นอล (Arternall Symbol) เขียนโดยผู้ใช้นามว่า อริอโศก ในหนังสือดังกล่าวได้เล่าถึงประสบการณ์เร้นลับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมและเรื่องเร้นลับต่างๆ ซึ่งหลายเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในหนังสือได้กล่าวถึงพระอาจารย์ดำ เจ้าอาวาสแห่งวัดป่ารัตนพรชัยว่าพระอาจารย์ดำเป็นครูบาอาจารย์ของท่านผู้ที่ ใช้นามว่า อริอโศก

เรื่อง ที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้ ปรากฏอยู่ในหนังสือของผู้ที่ใช้นามว่า อริอโศก ดังกล่าว ไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใด ขอเชิญท่านผู้อ่านใช้วิจารณญาณ

สัญลักษณ์ อาเธอร์นอล นั้นหมายถึงสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี และอำนาจทำลายล้าง ถ้าคนดีได้ครอบครองก็จะเป็นประโยชน์แก่โลกและบุคคลทั้งหลาย แต่หากคนชั่วได้ครอบครองก็จะเป็นอาวุธทำลายล้างโลก เป็นหายนะแก่โลกและชีวิต

ลักษณะ ของสัญลักษณ์อาเธอร์นอล มีลักษณะเป็นดวงแก้วกลมใสสว่างภายในมีรูปปิรามิด และมีรูปดวงตาอยู่ตรงกลางปิรามิด สัญลักษณ์นี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อประเทศทั่วโลกถึงกาลวิบัติ และเกิดความวุ่นวาย ผู้คนล้มตาย โรคระบาดอย่างรุนแรง แผ่นดินทรุดตัว น้ำท่วมโลก

สัญลักษณ์อาเธอร์นอลจะปรากฏพร้อม กับผู้มีบุญญาธิการสูงส่ง ซึ่งเป็นผู้ที่จะครอบครองสัญลักษณ์อาเธอร์นอล เพื่อช่วยเหลือโลกและสร้างเมืองขึ้นมา ในยุคแห่งพระเจ้าจักรพรรดินั้น บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้ากว่าทุกยุคสมัย ในช่วงนั้นจะบังเกิดผู้มีบุญ 2 ท่านสำคัญคือ อาญาสิทธิ์และอาญาธรรม

อาญาสิทธิ์ คือพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีอำนาจเด็ดขาดเป็นผู้ปกป้องศาสนาและสร้างโลก สร้างเมืองใหม่ ขจัดความอยุติธรรมทั้งหลายและยังเป็นผู้ทำลาย

อาญาธรรม นั้นคือผู้นำศาสนาที่นำความเจริญแห่งพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่โลก ก่อนจะถึงศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย

ท่าน ทั้งสองนี้จะบังเกิดขึ้นแก่โลกในระยะเวลาไม่นานนับจากนี้ ก่อนที่บุคคลทั้งสองจะปรากฏตัว ทุกๆประเทศในโลกจะต้องได้พบกับภัยพิบัติ และมีการสูญเสียดินแดนและสูญเสียประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศ ผู้คนทั่วโลกจะล้มตายเป็นจำนวนมาก เพราะน้ำมากถึงสามส่วน ดินมีแค่ส่วนเดียว

มนุษย์ ทุกคนต่างหนีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ แต่บุคคลที่จะรอดได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีศีลธรรม หรือทำความดีไว้มากกว่าทำความชั่ว จึงจะรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้ เฉพาะประเทศไทยนั้นจะมีผู้เสียชีวิตถึงสามสิบล้านคน น้ำจะท่วมตั้งแต่เกาะสิงค์โปร์ ประเทศมาเลเซีย ภาคใต้ทั้งหมดถึงกรุงเทพมหานคร จะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด เนื่องมาจากคลื่นยักษ์ที่มีความเร็วมากกว่าที่เคยมีมาและสูงมากกว่าหนึ่ง ร้อยเมตร จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจะทำลายล้างทุกพื้นที่ในทางใต้ของประเทศทั้งหมด

สำหรับ ภาคเหนือนั้นจะเกิดพายุหมุน ที่มีความรวดเร็วรุนแรงและสูงมากกว่าร้อยเมตร หรือจะเรียกว่ามหาซุปเปอร์ทอร์นาโดเช่นเดียวกัน อีกทั้งแผ่นดินจะเกิดการทรุดตัว ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอันมาก พายุลมและคลื่นน้ำจะมาบรรจบรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพินาศราบเป็นหน้ากลอง

บุคคลที่ขาดคุณธรรมความดีจะถูกทำลายล้าง
ผู้มีคุณธรรมความดีจะอยู่รอดจากภัยพิบัติ

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ สิ่งที่จะต้องพบภายในประเทศบ้านเมืองนี้คือ ผู้ คนภายในประเทศจะขาดความสามัคคี ใส่ร้ายป้ายสียุยงให้แตกแยก แย่งชิงอำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ใครที่ขัดผลประโยชน์ก็คิดหาทางกำจัดออกไป เกิดการเปลี่ยนแปลง แย่งชิงอำนาจในระดับผู้นำทำให้บ้านเมืองเสียหายนำมาสู่ความล่มจม ส่วนประชาชนต่างแบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่มีความสามัคคี จนเกิดเหตุการณ์บานปลาย ก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง ทำให้ผู้คนเสียชีวิตมากมาย นอกจากนี้ยังเกิดโรคระบาดร้ายแรงตามมาอีก ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอันมาก

ภายหลังจากเกิดสงคราม ผู้คนล้มตายจำนวนมาก จากการแย่งชิงอำนาจแล้วบ้านเมืองขาดผู้นำ ในช่วงนั้นก็จะเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหญ่โต ด้วยพายุลมและคลื่นน้ำที่บังเกิดขึ้นพร้อมกัน และพัดทำลายทุกสรรพสิ่งในสภาวะอันน่าสะพรึงกลัวนั้น

ที่มา http://board.palungjit.com/f178/การเดินทางและความคิดของกาขาว-เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ-335895.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง