/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

สาส์นจากสมเด็จพรหมนเรศวร เกี่ยวกับภัยพิบัติ


ขอขอบคุณภาพจาก http://student.nu.ac.th


เจริญพร มนุษย์บุญทั้งหลาย

ณ กาลนี้ ประเทศนี้จะเกิดภัย จะเกิดสิ่งที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำของบรรพบุรุษของเรา และการกระทำของมนุษย์ทั้งหลาย ในกาลเวลาที่จะมาถึง เมื่อนางสงกรานต์ได้เชิญ ผลัดเปลี่ยนเวรเชิญเศียรกบิลพรหม หลังครานั้นไม่กี่เวลา จะเกิดเหตุการณ์ในแผ่นดินนี้

ขอให้เจ้าทั้งหลายมีจิตใจ บอกกัลยาณมิตร คนสนิทที่มีศีลธรรม ให้นำทางแก่ญาติพี่น้องและผู้สนิททั้งหลายสู่ทางธรรมและปฏิบัติธรรม การปฏิบัติที่ได้ดีที่สุด คือ การปฏิบัติที่จิตของเรา การพัฒนาที่จิตของเรา การหยุดภัยพิบัติ และการดับภัยพิบัติที่ง่ายที่สุด คือ หยุดและดับที่จิตของเรา บัดกาลนี้ ได้มีดำรัสโองการมา ให้ทำพิธีหล่อรูปขององค์อินทราธิราช เพื่อไปประจำในทิศสำคัญของประเทศแผ่นดินนี้ เพื่อมิให้เกิดภัยพิบัติ ที่เกิดความเลวร้ายให้น้อยที่สุด ให้มันเกิดให้น้อยที่สุด แต่หยุดให้มันเกิดไม่ได้!!
บัดกาลนี้ ก็เป็นวาระให้สร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกข์ที่เจ้า แต่มันเป็นการแก้ปัญหาแห่งมวลมนุษยชาติทั้งหลาย นั่นแหละคือสิ่งที่ประเสริฐ ขณะนี้ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนแล้ว ชนวนมันถูกจุดแล้วลูก มันรอวันระเบิด ก่อนที่ชนวนจะไปถึงระเบิด ต้องดับมันซะก่อน ช่วยกัน ...โลกก็ระเบิด สวรรค์ก็ระเบิด นรกก็ระเบิด จะไปอยู่ตรงไหน..ลูกเอ๊ย!! ธรรม..เท่านั้นที่จะดับได้

ถ้าไม่มีธรรมก็ดับระเบิดไม่ได้ ดับชนวนไม่ได้ ช่วยกันนะ ช่วยกัน ปัญญาที่สวรรค์สร้างมา ภูมิธรรมที่บำเพ็ญเพียรมาทุกภพทุกชาติได้ใช้แล้ว เอาออกมาใช้ เอาออกมาช่วยมวลมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากไฟโลกันต์นี้ อีกไม่กี่เวลาข้างหน้า ธรณีจะย่างก้าว นกจะบินเต็มท้องฟ้า ปลาจะแห่ขึ้นดิน เป็นสัญญาณบอกแล้ว ถนนจะไม่มีคนเดิน ฟ้าไม่มีนกบิน ปลาไม่มีน้ำ น้ำไม่มีปลาว่าย มันกำลังจะเป็นสัญญาณแล้ว คงไม่กี่เวลานี้ ที่ที่สูงจะลงสู่ดิน ให้ระวังกันให้ดี!!

สิ่งที่ดำรัส เป็นโองการแห่งเทพชั้นสูง ไม่ใช่เด็กมาเล่น ไม่ใช่คนไม่มีศีลมาเจรจา ทุกอย่างมันช่วยและมันบรรเทาได้ มันหยุดและมันยั้งได้ อยู่ที่ใจของพวกเจ้าแล้ว ถ้าวันใด กาลหนึ่ง คำดำรัสนี้มันเกิดขึ้น ... ทั้งฟ้า ทั้งดิน ทั้งน้ำ นั่นแหละ...มันเป็นเหตุที่บอกแล้ว สิ่งที่ขอในวันนี้ขอให้ลูกของพ่อรู้ธรรมเท่านั้นเอง แผ่นดิน วันหนึ่งก็ต้องพังไปตามธรรมชาติ แต่พวกเจ้ารู้ธรรม ไม่มีสิ่งใดพังได้

สมัยมีชีวิต รักแผ่นดิน หวงแหนแผ่นดินหนักหนา เมื่อดับขันธ์ละสังขารไปแล้ว สิ่งที่หวง มันไม่ใช่ ... สิ่งที่รักษา มันไม่ใช่ของจริง ทุกวันนี้ อยากให้มวลมนุษย์ ประชาชนของพ่อทั้งหลาย ... ให้รู้ธรรม รู้ที่จะทำ แล้วรู้ที่จะปฏิบัติธรรม..นะลูก ไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหน ปฏิบัติที่จิตของเรา เพราะจิตมันไม่สูญสลายไปไหน ขันธ์มันมีแต่สูญสลาย มันมีแต่เสื่อม มันมีแต่พัง

สิ่งที่ปรารถนาสูงสุด คือ ให้มนุษย์รู้ธรรม...นี่คือสิ่งที่ปรารถนาสูงสุด เพราะฉะนั้น ... พวกเจ้าทั้งหลายต้องพยายามเป็นเสียงบุญบอกข่าว เจรจาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นให้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ให้มีส่วนในจิตของพลังบุญทั้งหลาย ในการหล่อหลอมองค์อินทร์ขึ้นมา เพื่อดูแลและปกปักรักษาแผ่นดินนี้ ... ให้เหตุที่มันเกิด....ให้มันน้อยที่สุด ... ให้สิ่งที่มันจะเสีย.....ให้มันน้อยที่สุด แต่จะละไม่ให้เกิดไม่ได้ และจะไม่ให้มันเสียก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่ทำ...ให้มันน้อยที่สุด ให้สิ่งที่เกิดให้มันสมบูรณ์...เหมือนการสร้างรั้ว สร้างกำแพง สร้างเกราะแก้ว ป้องกันสิ่งเลวร้ายทั้งหลายมิให้มันเกิด

ถาม การจัด การเสวนาภัยพิบัติเพื่อที่จะให้คนได้รับรู้รับทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในแง่ของวิทยาศาสตร์ และให้ ผู้มีธรรมสอนใน การเตรียมใจเพราะเราต้อง เตรียมทั้งตัว เตรียมทั้งใจ

- การเตรียมตัว คือ ให้ภาควิทยาศาสตร์เขาพูดว่า เราจะรู้ได้ยังไงถึงการสั่นสะเทือน การแตกแยกของแผ่นดิน และ
- การเตรียมใจ ก็คือ การนำคนเข้าสู่ธรรม เมื่อมีธรรมในใจแล้ว เขาจะไม่รู้สึกหวั่นไหว..ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

- เราควรจะดำเนินการนี้ก่อน เพราะอันนี้คือการจุดประกาย แล้วจากนั้นก็มีการจัดปฏิบัติธรรมมวลรวม ด้วยการประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะให้คนเข้ามาปฏิบัติเพื่อที่จะอุทิศกุศลตรงนี้ เพื่อแผ่นดินคือทุกครั้งเมื่อเราแผ่เมตตา เราจะให้แค่ตัวเองกับญาติในวงใกล้ของเรา แต่ครั้งนี้ เพื่อให้ประเทศ"

ตอบ ครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่มันจะเกิด มีเทพผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับกิจ-การนี้ สิ่งที่จะต่อยอดได้ ทุกคนต้องถวายบุญแก่พระแม่ธรณี เพราะสิ่งที่มันจะเกิด มันเกิดจากการเคลื่อนตัว การเสด็จของท่าน การพลิก การย่าง การก้าวของท่าน มันถึงเกิด จำคำไว้ให้ดีนะ!! ภายในสิ้นปี พ.ศ.ใหม่ที่จะมาถึงนี้ จะมีคลื่นยักษ์สูงเทียมฟ้า ทำลายสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น จำไว้ให้ดี!! แต่เหตุนี้จะเกิดขึ้นในเมืองไหน...บอกไม่ได้ แต่สิ่งที่เห็น...ต้องเกิดแน่นอน จำไว้ให้ดี!!

เพราะฉะนั้น เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ต้องทำให้ก่อนที่เศียรพรหม จะเสด็จโองการที่ได้ดำรัส ตรัสไว้ในเบื้องต้น เจ้าทั้งหลายต้องขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นมาเสียก่อน สิ่งที่ดำรัสให้เจ้าทำ คือสร้างเหตุใหม่ สร้างเหตุใหม่...ให้ผลนั้นเป็นผลที่ประเสริฐ ผลที่ประเสริฐก็จะดับผลที่เป็นอกุศลได้ เพราะฉะนั้น เจ้าทั้งหลาย ... อย่าฟังเหมือนเป็น นิทาน”. อย่าฟังเหมือนเป็น สิ่งที่เล่าจากปากสู่ปาก

ขณะนี้ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อน ระเบิดลูกนี้เขาถูกจุดแล้ว ถูกจุดชนวนแล้ว รอให้ชนวนนี้ไปถึงที่ระเบิดเท่านั้นเอง เจ้าจะมัวแสวงหาทรัพย์ภายนอกกันอยู่ทำไม!! เมื่อถึงกาลที่เกิดขึ้น อัฐสักสลึงก็ไม่มีค่า ทองสักเส้นก็ไม่มีประโยชน์ สิ่งที่กำลังจะมีประโยชน์แก่ชีวิตของเรา แก่ดวงจิตของเรา คือบุญ คือกุศล บุญที่มันจะเกิดได้ กุศลที่มันจะเกิดได้

ต้องเป็นสิ่งที่ทำ ... อย่างฉลาดไม่ใช่ทำเพราะ ... อยากได้บุญ
ต้องเป็นสิ่งที่ทำ ... อย่างมีสติไม่ใช่ทำเพราะ ... อยากได้ดี

แต่ทำ...เพราะต้องการให้ค้ำจุนให้สิ่งต่างๆพ้นภัยได้ เจ้าจะทำให้พ้นคนเดียว แลจะเห็นแก่ตัวเกินไป ก็ต้องพิจารณาถึง คนใกล้ตัว ถ้ามันเกิดขึ้นมา ... ลูกก็หาแม่ไม่เจอ แม่ก็หาลูกไม่เจอ.. น้องก็หาพี่ไม่เจอ พี่ก็หาน้องไม่เจอ จะเศร้าใจสักขนาดไหน!! เมื่อทุกอย่างมันมีการขับเคลื่อน มันมีการกระทำเกิดขึ้น แม้แต่เพียงคิดจะทำในสิ่งที่ดี...กุศลก็เกิดแล้ว

ถาม เทพ-พรหมฝ่ายสัมมาทิฏฐิจะช่วยป้องกันได้ไหม?

ตอบ เทพ-พรหมทางฝ่ายสัมมาทิฏฐิ กับ ฝ่ายมาร ทั้งสองสิ่งนี้มันเป็นนามธรรม นามธรรมทั้ง 2 นามนี้กำลังขับเคลื่อน ดีก็ขับ ชั่วก็ขับ ก็อยู่ว่าดีนี้ ...ใครจะดีกว่ากันเท่านั้นเอง ดีที่สูงสุดก็คือ ดีที่ปฏิบัติธรรม ธรรมที่สูงสุดก็คือ ธรรมที่ไม่มีธรรม...ใครจะไปถึงตรงนั้นก่อนกันเท่านั้นเอง มารก็มีหน้าที่ของมาร เทพที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็เป็นตัวแทนแห่งความดี เป็นตัวแทนแห่งกุศล มารก็เป็นตัวแทนแห่งอกุศล เป็นตัวแทนแห่งความชั่ว

ทั้งสองคำนี้ ขาดคำหนึ่งคำใดไม่ได้ ขาดดีก็ไม่รู้จักชั่วขาดชั่วก็ไม่รู้จัก ดีเพราะมันเป็นของคู่กัน แม้แต่กายขันธ์ 5 ก็มีทั้งเทพสัมมาทิฏฐิ และมีมารสิงอยู่ในขันธ์ จะชนะมารได้ ก็เมื่อผู้นั้นมีธรรม ขอให้ตั้งจิตทั้งหลาย เอา คาถาชนะมารเผยแพร่ไปสู่มวลมนุษย์ คาถาช่วยไม่ได้ แต่ถ้าสวดคาถานี้...ขณะจิตที่สวดคาถานี้ จิตเป็นกุศล การแนะนำ หรือให้คนมาถือศีลปฏิบัติธรรม...ถือเป็น สิ่งที่แก้ตรงเหตุ ถือเป็น สิ่งที่แก้ตรงจุด

ถ้ารอช้าก็จะเสียการ เพราะทุกอย่างมันดำเนินแล้ว เจ้าทั้งหลาย จงจำคำเจรจานี้เอาไว้นะ!! แผ่นดินประเทศสยามมีเทพเทวาสูงศักดิ์ สูงบารมีมากมาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดำรัสนี่ มันเกิดแน่นอน แต่ถ้ามีการแก้ไข การชะลอ มันก็เกิด แต่อาจจะไม่ได้เกิดในแผ่นดินด้ามขวานทองนี้ แต่จำไว้เลยว่า จะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองใดเมืองหนึ่งในภูมิโลกนี้แน่นอน

การที่บอก...พระแม่ธรณีจะเคลื่อน ภาพที่เห็นมันเป็นเหมือนดินที่เราเหยียบ มันจะทรุดลงไป แล้วสัญญาณต่างๆที่มันจะเกิด มันเริ่มมาแล้ว มันเริ่มเกิดแล้ว ความหมายที่ดำรัสเหมือนจุดเล็กจะเป็นจุดใหญ่แล้ว เป็นอย่างนี้เกิดทั่ว!!อนาคตอีกหลายเวลานะ

Ø แผ่นดินด้ามทองนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ให้จำคำไว้!! แต่กำหนดบอกเวลาไม่ได้
Ø น้ำจืดจะผสมน้ำเค็ม น้ำเค็มจะผสมน้ำจืด จำเอาไว้ให้ดี!!
Ø เมืองไทยจะกลายเป็นเกาะ (ทะเลจะไปอยู่ที่ภาคเหนือ แล้วบางส่วนก็จะหายไปเลย)

ทำหน้าที่ ขับเคลื่อนตรงไหนหยุดได้ก็หยุด ตรงไหนต่อได้ก็ต่อ ถ้าเรา ไม่รู้จักหยุด......เราก็ มีแต่ทุกข์ถ้าเรา รู้จักหยุด.......มันก็หมดทุกข์ทุกคนมีหน้าที่ต่อยอด แต่ทุกวันนี้ที่ยอดมันไม่โต เพราะไปต่อแต่ต้นมันอย่างเดียว สร้างแต่เหตุเก่าๆ สร้างแต่เหตุที่มันซ้ำซาก สร้างแต่เหตุที่รับผลมาแล้ว ไม่รู้จัก สร้างเหตุใหม่ - สร้างเหตุที่ประเสริฐจะได้เกิดผลที่ เป็นบุญ-เป็นกุศลเพราะการนี้ ทรัพย์ภายนอกช่วยเราไม่ได้ มีแต่ทรัพย์ภายในที่จะขับเคลื่อนเราได้

สตางค์คงไปซื้อทางขึ้นสวรรค์ไม่ได้ แต่สตางค์เปิดประตูนรกได้จำเอาไว้ให้ดี!! การจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้ ต้องจัดให้เป็นการต่อเนื่องยาวไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ต่อเนื่อง...มันก็ไม่ถึงยอด จะเพื่อประเทศ" ก็ได้ หรือเพื่อพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ การทำอะไรที่เป็นสาธารณะการทำอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์โดยส่วนใหญ่ . การนั้นเป็นการหนักหนัก คือ ไม่ได้แบกหาม ... หนักนั้น คือ หนักใจแล้วเราจะหนักใจทำไม เพราะใจมันอยู่กับเรา

ถ้าเราไม่รู้จัก เบาใจเราก็ทุกข์อยู่ตลอด เพราะใจมันอยู่กับกายเรา ไม่ได้อยู่กับคนอื่น ที่เรา หนักใจเพราะเราเอาใจไปอยู่กับ คนอื่นมันถึง หนักใจถ้าใจอยู่กับตัวเรา ก็ไม่หนัก การที่จะเกิดขึ้นนี่ ที่น่าห่วงที่สุด ก็คือเมืองหลวง ใต้ธรณีของเมืองหลวงไปนี่ มันเป็นเหมือนลูกโป่งแล้ว จำเอาไว้ให้ดี!! (เพราะเมืองหลวงเป็นที่ที่มีกิเลสมากที่สุด) ต้องดับตัวนี้ก่อน ถ้าดับตัวนี้ได้ ทุกอย่างจะแผ่ไปเอง จะทางไกล หรือ ทางใกล้ ทุกสายสัญญา หรือเชื้อชาติก็มีอยู่ในเมืองหลวงทุกจังหวัด

เมื่อการเจรจานำทางสว่างแก่พวกเจ้า เจ้าก็เป็นเหมือนแสงเทียนที่จะไปนำทางสว่างให้แก่มนุษย์ มวลมนุษยชาติต่อไป ชาติที่ดีที่สุด ก็คือ วันที่เราไม่มีชาติ (คือความเกิด) แล้ว นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่วันนี้ มนุษย์ทั้งหลายในพื้นปฐพีนี้ยังมีชาติอยู่ ยังอาศัยสมมุติอยู่ เมื่อทุกอย่างกำลังมีเหตุที่จะทำให้สมมุติที่เรายังต้องอาศัยอยู่พังทลายลง มนุษย์ทั้งหลายคงอยู่ไม่ได้ เหตุการณ์ที่จะให้ทำ คือ กำลังดับสมมุติของคนที่จิตค่อยๆดับไป

... จะดับไฟกองโต แค่น้ำขันเดียว.........คงดับไม่หมด
... จะดับไฟกองโต แค่น้ำแก้วเดียว.......คงดับไม่ได้
... ต้องใช้น้ำหลายขัน หลายแก้ว......... ถึงจะดับไฟกองโตได้

แต่ทั้งสามโลก สามภูมินี้ มีน้ำอยู่บ่อเดียวที่จะดับไฟกองโตได้โดยฉับพลัน คือ น้ำแห่งธรรม...แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พวกเจ้า มวลมนุษย์ทั้งหลายยังไม่เจอน้ำบ่อนี้ หรือ บางคนเจอแล้วก็ยังมิได้ตักมากิน เมื่อเจ้าพิจารณาแล้วว่า...น้ำบ่อนี้เป็นน้ำที่สะอาด ก็อย่าเสียเวลา!! ตักขึ้นมากิน ตักน้ำในบ่อนี้ขึ้นมากิน แล้วก็ตักเผื่อคนอื่นเขาได้กิน...จะได้ดับไฟกองโตนี้

ชีวิตของเจ้าทั้งหลายทำเพื่อประโยชน์ตัวเองมามากแล้ว ทำเพื่อประโยชน์ให้ลูกให้หลานก็มากแล้ว ถ้าการนี้เป็นประโยชน์ส่วนรวม ถ้าจิตของเจ้าคิดทำ ... คงไม่เสียชาติเกิด!! เพราะฉะนั้น

ผู้ใด มีปัญญา........ให้ ใช้ปัญญา
ผู้ใด มีทรัพย์.......ก็ให้ ใช้ทรัพย์ ในการนี้
ผู้ใด มีธรรม........ก็ให้ ใช้ธรรม
ผู้ใด มีเสียง.........ก็ให้ ใช้เสียง เจรจาไป

ให้เจ้าคิด พิจารณาว่าสิ่งที่เราจะทำ หรือ สิ่งที่เราจะต้องเสียสละ ก็ทำเพื่อลูกหลานของเราไม่ให้นับ 1 เท่านั้นเอง ขอบอกให้ชัดอีกครั้งว่า ... สิ่งที่ดำรัสเป็นความจริง แล้วดำรัสด้วยจิตแห่งภูมิธรรมที่ได้ปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรมาหลายภพหลายชาติแล้ว ดำรัสแห่งจิตแห่งสัมมาทิฏฐิ ขอให้พวกเจ้าทั้งหลายทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อเฟืองทุกล้อให้เครื่องจักรทำ งาน แล้วผลิตผลให้เกิดแก่ลูกหลานและแผ่นดินไทยของเรา

เครื่องสักการะทั้งหลายที่นำมาถวาย ขอให้เจ้ามีความอุดม ขอให้เจ้ามีภูมิธรรมที่เป็นแก่นแท้ แล้วให้ย้อนคิด พิจารณา ... ถ้าเหตุการณ์สิ่งที่ดำรัสมันเกิดขึ้น ข้าวของทั้งหลายเหล่านี้...เจ้าคงมิได้เห็น เพราะฉะนั้น พวกเจ้าก็เหมือนไม้ที่ใกล้ฝั่ง ลูกหลานของเจ้าก็เหมือน ต้นไม้ที่เพิ่งโตเหมือนเรือที่เพิ่งออกจากท่าถ้าวันหนึ่งวันใด เจ้าละขันธ์ 5 ไปแล้ว มีภูมิแห่งกุศลที่ได้จุติเป็นเทพเยี่ยงพ่อ คงจะทนเห็นลูกหลานอยู่ในวิกฤตไม่ได้ คงจะทนเห็นความวินาศเกิดขึ้นกับลูกหลานไม่ได้

เพราะฉะนั้น เหตุการณ์นี้ ขันธ์ ยังพร้อม สติ ยังทำงาน จิต ยังขับเคลื่อน ขอให้ทั้งสามนี้อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมนะลูก แล้วความสำเร็จจะบังเกิดนะลูกนะ เอานะ วันนี้ได้ทำหน้าที่ของเราแล้ว ต่อไปนี้เป็นเรื่องของเจ้าแล้ว ... สืบคำดำรัสกระแสรับสั่ง จากนามธรรม....สร้างให้เป็นรูปธรรม จากรูปธรรม..ก่อให้เป็นนามธรรมในจิตมนุษย์ต่อไป ขอให้ลูกทั้งหลาย จงร่วมโมทนา และสืบสานพระศาสนา สืบสานธรรมนำทางสว่างให้แก่รูปธรรมและนามธรรมต่อไป

ข้อความที่บอกกล่าวนี้เป็น "คำเตือนจากเทพพรหมสัมมาทิฏฐิ - ผู้มีธรรม"ที่ห่วงใยลูกไทยหลานไทย อยากให้ทุกดวงจิตได้มีโอกาสพัฒนาจิตตน สร้างกุศล สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว หากต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ บุญกุศลจะช่วยหนุนนำให้รอดปลอดภัย หรือ จิตใจไม่ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์โศกมากนัก

สาส์นจากสมเด็จพรหมนเรศวร เกี่ยวกับ "ภัยพิบัติ"
และพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร (ฉบับส่งต่อได้)
Posted by hs0pdo , ผู้อ่าน : 1361 , 00:13:12 น.
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

ที่มา สาส์นจากสมเด็จพรหมนเรศวร เกี่ยวกับ "ภัยพิบัติ" และพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร (ฉบับส่งต่อได้)

ที่มาจาก borad.palungjit.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง