/*----Yahoo site map-------*/ /*----Bing site map-------*/

ค้นหาอะไรก็เจอ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นับถอยหลังถึงวันเปลี่ยนโลก

โลกแบบเก่า กำลังจะสิ้นสุดหรือสิ้นยุคลงไปแล้วหรือ?

หลายทศวรรษที่ผ่านมา โลกมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจากยุคการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ จนถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม และสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือยุคดิจิตอลในปัจจุบัน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกระทบถึงกันทั่วโลกเรียกว่า โลกาภิวัตร (globalization)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ เห็นได้ชัดเจนและส่อว่าจะรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ภัยพิบัติธรรมชาติเกิดถี่ขึ้น และ มีผลกระทบต่อวัฏจักรต่าง ๆของโลก ทั้งดิน น้ำ ลม อากาศ และอุณภูมิความร้อน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากอุณภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นของมหาสมุทร ส่งผลกระทบทำให้บางแห่งฝนตกหนักมาก แต่พื้นที่บางแห่งแห้งแล้งอย่างรุนแรง และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งพืชและสัตว์ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ก่อให้เกิดแผ่นดินแตกแยก แผ่นดินยุบตัวหรือก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่มีความสูงหลายสิบเมตร ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ในทุกภูมิภาคของโลก

ผู้นำของโลกและนักวิทยาศาสตร์ที่มีข้อมูลจากการวิเคราะห์วิจัยด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ตระหนักถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้นจึงพร้อมใจกันออกมาเตือนภัยแก่ชาวโลก หยุดภาวะวิกฤติเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์และทุกชีวิตบนโลกก่อนที่จะสายเกินแก้

จากนี้ไปจนกว่าจะถึง 21/12/2012 แนวโน้มแห่งภัยพิบัตินานาประการ ที่จะเกิดขึ้นกับโลกทั้งโลก ในระดับวันพิพากษาโลกหรือวันสิ้นโลก มันกำลังคืบคลานเข้ามาสู่โลกและมวลมนุษย์ชาติชัดขึ้น แรงขึ้น และเร็วขึ้นทุกที หรือจะเป็นวันเปลี่ยนโลกจริงๆ เวลานับถอยหลังของโลกเรามาถึงแล้ว!

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง